KTK-Service Oy:n www-sivujen yleiset käyttöehdot 1.1.2008 alkaen

Käyttämällä KTK-Service Oy:n www-sivuja käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, tulee käyttäjän poistua sivuilta välittömästi.

KTK-Service Oy:n www-sivujen sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti Copyright © KTK-Service Oy. KTK-Service Oy pidättää itsellään kaikki oikeudet sivujen sisältöön ellei toisin mainita.

Sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman KTK-Service Oy:n etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta on kielletty lukuun ottamatta seuraavaa poikkeusta. Käyttäjällä on lupa tallettaa tietokoneelleen tai tulostaa yksityistä käyttöä varten sivuja tai otteita sivuista.

Yksittäisiin KTK-Service Oy:n www-sivuihin saattaa liittyä muita ehtoja, jotka on määritelty kyseisellä sivulla ja jotka käyttäjän tulee hyväksyä ennen sivujen käyttöä.

KTK-Service.fi -www-sivuilla esiintyvien aineistojen immateriaaliset oikeudet omistaa KTK-Service Oy. Aineistojen muokkaus, levittäminen sekä julkinen käyttö ilman KTK-Service Oy:n suoraa suostumusta pidetään KTK-Service Oy:n immateriaalisten oikeuksien loukkauksena.

KTK-Service Oy:n www-sivujen sisältö esitetään sellaisenaan. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, KTK-Service Oy ei vastaa sivujen oikeellisuudesta, täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. KTK-Service Oy varaa oikeuden koska tahansa muuttaa sivuja ja tätä ilmoitusta sekä estää pääsyn sivuille tai lopettaa sivujen ylläpidon.

KTK-Service Oy ei ota vastuuta niiden sivujen sisällöstä ja aineistosta, joihin KTK-Service Oy:n www-sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin KTK-Service Oy:n toimesta.

Lähettämällä aineistoa mille tahansa KTK-Service Oy:n palvelimelle, esimerkiksi sähköpostitse käyttäjä sitoutuu seuraaviin ehtoihin:

Käyttäjä sitoutuu olemaan esittämättä vaatimuksia KTK-Service Oy:tä kohtaan lähettämäänsä aineistoon liittyen. Käyttäjä on tietoinen siitä, että lähettäessään aineistoa KTK-Service Oy:lle, voi KTK-Service Oy halutessaan ilman vastuuta ja korvausvelvollisuutta julkaista aineiston kokonaisuudessaan tai osan siitä ja/tai liittää lähetettyä aineistoa johonkin toiseen aineistoon.

© KTK-Service Oy 2012 - 2018. All rights reserved.